bart&klaar 
CV
blog
urgentie
intro
ENGLISH?
Hoe kom je naar het nieuwe normaal van de klimaatverandering. Een ontregelende en uitdagende workshop laat de waterwetenschap-pers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier water opnieuw definieren.
In deze tijd van corona is dit met afstand houden zeker mogelijk. Voor Zoom-gesprekken is de vorm niet geschikt. Voor inspirerend onderzoek heb je elkaar echt nodig.
Een spelende gespreksvorm waarin je de consequenties van verschillende rollen ervaart. Pas dan worden beslissingen over het gebruik van de grond genomen.
het hof van Watra
Anatomie van Macht
Grond
PUBLICATIES
VERSLAGEN
contact
Rondleiding in het recent ontwikkelde Amsterdam-Noord. In contrast met de naastliggende oudere uitbreidingen is dit alleen uit economische motieven gemaakt. Is dit verschil ervaarbaar? Verhouden idealen en stedebouw zich nog met elkaar .
In de komende jaren gaat Nederland veranderen. Klimaatverandering, woningen bouwen, energietransitie. De nieuwe omgevingswet, de NOVI, gaat hierin een blenagrijke rol spelen. Kern in die wet is meer participatie. Is dat zo en kan dat wel?
In de tijd tussen het failliet van de scheepswerf en de commerciele ontwikkeling, de tussentijd, is hier een speciale en waardevolle ecologie ontstaan. Niet ontworpen, niet gepland, wel rijk van soorten en verhalen. Moet het wijken voor officieel gemeentegroen.
capitalist realism
NOVI
ecologie van de tussentijd
LEVENDE STATISTIEK
voor de lokale verkiezingen vertalen we de standpunten van partijen visueel in een kleurrijke statistiek, gebaseerd op de gegevens uit de gemeentebegroting. Zo kunnen kiezers zien waar politieke verschillen echt uit bestaan.
Publieke interactieve performance over macht en instituties. Met behulp van de participatieladder verkennen we de stappen van uitnodiging tot participatie. worden ze herkend? Hoe voelen ze?
PARTICIPATIE
Het geven van namen aan mede levende wezens is een oude inheems gebruik. Het is een teken van respect maar niet van eigendom. Je kunt aan de naamgeving geen rechten op het gebruik van de boom ontlenen. Het is immers een mede- levend wezen.
treenaming