TITEL:Het Hof van Watra
JAAR: 2021
LOCATIE: cafezaal
OPDRACHTGEVER:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
BUDGET: 1000 euro
FOCUS: omdenken
POSITIE: ontwerper, uitvoerder
DUUR: 1,5 uur
PROCES: participatief
UITVOERING:
analyse, scenario
RESULTAAT: interactieve performance
Het hof van Watra is een korte spelsessie in drie bedrijven. Doel is de watertechnici open te maken voor de veranderingen die nodig zijn in toekomstig waterbeheer. Middel is herverbinden met de spirituele kracht van water. Ze is zowel doel als middel


bart&klaar
vragen voor het spel:wie ben ik?
link podcast:
We broke the earth, so what?
over bemiddelen of aanpassen als strategie voor de toekomst
BART & KLAAR 
Het Hof van Watra
gevolgen klimaatverandering = allocatie van water

Om te kunnen omdenken hebben we spel ontworpen. Spel is belangrijk. Het maakt het mogelijk ingeslepen paden te ontwijken. Hiet om het spelletje: het effect van spel. We hebben geen oplossingen, het is manier om jullie kennis los te maken. We werken met analogie├źn en metaforen en rollenspel. Onderschat de kracht van het spel niet. Al onze gewoontes en tradities zijn niet meer dan ingeslepen spelvormen. Dit is werkspel, geen entertainment. Het spel is een fiets, een instrument.

We beginnen met een speelse analogie met hun dagelijks werk waarbij de doelen onhaalbaar worden en de ruimte een puinhoop wordt. In die chaos gaan we door met het spel 'wie ben ik"waarbij aan Water filosofische vragen gesteld worden. Iedere deelnemer mag de rol van Water nemen en antwoorden geven.

We besluiten met het Hof van Watra, waarbij water een rechtspersoon is geworden: 'watra'. Nu moeten we bepalen wat goed is voor watra, en wat onze rol daarin is.

We maken een reis door verschillende dimensies van water waarbij uiteindelijk de band en de zorgplicht centraal komt. Niet de beheersing of de verplichting aan de clienten. We hebben met onze inzet op de spirituele kracht van water niet te hoog ingezet. Er is magie en inspiratie. We bedanken Watra voor haar gaven.