TITEL: Grond
JAAR: 2021
LOCATIE: divers
BUDGET: 6500 euro
We ontwikkelen een spelende gespreksvorm waarin we alle rollen, markt, overheid, burger plus de vierde optie, gezamenlijkheid, ervaarbaar maken.
Het is losjes gebaseerd op de theorie achter de Donut economie* van econome Kate Raworth. Uitgangspunt is dat je als deelnemer nooit alleen een maar 1 positie inneemt, maar ook alle andere. Je bent zowel burger, als ondernemer, als ambtenaar, als onderdeel van de commons. Gekoppeld aan je rol in de 'commons' brengen we de Inca strategieen naar voren. Welke strategie past het best bij de verplichting die je aan wil gaan.J
e bent als medemens altijd meerstemmig. Je kunt je niet reduceren tot een singulier belang, je vertegenwoordigd altijd een gehele verantwoordelijkheid. Alleen vanuit het gehele perspectief kun je afwegen wat prioriteit mag hebben.
Omdat het heel lastig met woorden alleen iets duidelijk te maken koppelen we de spelervaring aan beelden. Als het ware kleur statistieken hoe je wenst en voelt hoe een situatie zou moeten zijn gekoppeld aan wat het nu is.
We gaan met dit soort onderzoekende gesprekken in tegen de gespreksvorm van het debat, waarin polariseren en het zo goed mogelijk verdedigen van de eigen positie centraal staat. Zulke gesprekken kunnen nooit een gemeenschappelijk gebied, een gemene grond, worden.
Ook de zgn. post-it participatie avonden waarin 'opmerkingen meegenomen worden' komen in aanmerking voor een concreter en inclusiever alternatief.
Het werk-gesprek krijgt een maximum aantal van 7 deelnemers. In onze ervaring het maximum aantal waarin mensen nog naar elkaar kunnen luisteren.
In deze tijd van corona is dit met afstand houden zeker mogelijk. Voor Zoom-gesprekken is de vorm niet geschikt. Voor inspirerend onderzoek heb je elkaar echt nodig.
Wanneer de vorm genoeg geoefend is nodigen we politici en experts uit en nemen de gesprekken op. We streven naar een interessante versie van een talk show, die we willen delen en uitzenden op een You Tube kanaal. De format van het spel willen we samen met gespreks-professionals proberen in Nederland zo gangbaar mogelijk te maken.
Ook over grond zelf laten we ons uitgebreid voorlichten. Op dit moment hebben we verkennende gesprekken met hogere ambtenaren van de afdeling 'Grond en Ontwikkeling' als experts die ons helpen in de kwestie. Met informatie en kennis waar er alternatieven kunnen gezocht worden.


HOME
FOCUS: documenteren
POSITIE: opdrachtgever

DUUR: in proces

PROCES: participatief

UITVOERING:
analyse, choreografie

RESULTAAT: performances, voorstelling
tafel waarin we een kwestie in alle rollen bespreken
BART & KLAAR 
Grond
werk
uitgangspunten
intro
CV
project
noteren van de uitkomste van het gesprek
Wie zou over grond moeten beslissen?
Rood is commons, geel is burger, groen is staat, blauw is markt,
het wensbeeld was: een organisatie voor het algemeen belang
Na het gesprek bleek de uitkomst: de markt