TITEL: Novi
JAAR: 2021
LOCATIE: divers
BUDGET: 1500 euro
Nederland zal de komende dertig jaar ingrijpend veranderen. Denk hierbij aan het bouwen van 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire-economie en omschakeling naar kringloop-landbouw.

Alle keuzes die gemaakt gaan worden staan in de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) beschreven. De NOVI is een nieuwe rijksvisie die wordt vormgegeven in een samenwerking met overheden en maatschappelijke partijen en de burger. Het gaat uit van minder regels en van meer betrokkenheid van burgers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het beschermen en benutten van de leefomgeving wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Bart&Klaar zijn een beeldend onderzoek gestart om
inzicht te krijgen in de NOVI en de rol van burgerparticipatie. We
gebruiken hiervoor de participatieladder van Arnstein
om kritisch te kijken naar wat participatie betekent en hoe het
ervaren wordt. Is de NOVI volgens Arnsteins’ begrippen manipulatie of participatie, informatie of therapie, of is het echte samenwerking?


HOME
FOCUS: analyse, ontwikkelen van idioom
POSITIE: opdrachtgever

DUUR: in proces

PROCES: participatief

UITVOERING:
analyse, choreografie

RESULTAAT: performances, voorstelling
Laat de overheid de burger echt participeren?
BART & KLAAR 
Anatomie van Macht: de NOVI
projecten
CV
in samenwerking met kunstenaarscollectief YAFF